Rezultate

R1: Ghidul BeePro, inclusiv Stadiul actual în fiecare țară parteneră privind utilizarea pesticidelor

Acest rezultat include situația apiculturii la nivelul țărilor partenere în proiect - Situația existentă în contextul național, Metodologia pentru dezvoltarea pachetului de cursuri și Manualul BeePro. 

Situația existentă în contextul național

Raportul transnațional constă în rapoarte naționale din toate țările partenere privind situația apicolă locală legată de subiectul proiectului. Acest raport transnațional include informații cheie despre amenințările actuale, nevoile și problemele din agricultură în legătură cu albinele în toate țările partenere, precum și în Europa. Acesta este alcătuit din 2 părți principale: Partea 1: Cercetare documentară și Partea 2: Sondaj online. Constatările acestui raport servesc drept bază pentru elaborarea altor rezultate ale proiectului, în special a Ghidului Beepro, a Mediului virtual de învățare ce include și conținut de formare și a Manualului BeePro. 

Beepro Curriculum

O altă parte esențială a primului rezultat va fi Manualul proiectului BeePro. Acesta va juca un rol crucial din punct de vedere pedagogic, documentul specificând toate aspectele legate de competențe, conținut, calendarul, cererea Cadrului European al Calificărilor (CEC), dar de asemenea și rezultatele învățării care vor fi obținute de către cursant. Manualul va constitui, de asemenea, baza pentru elaborarea conținutului de formare a celui de-al doilea rezultat al proiectului.

Metodologia de instruire

Acest document servește ca bază pentru toate activitățile proiectului și ghid pentru toți partenerii proiectului în implementarea activităților - activitățile de formare planificate pentru proiectul BeePro sunt definite și descrise, pentru a facilita activitatea partenerilor, a părților interesate instituționale și a altor părți relevante. Acest document este disponibil doar în limba engleză.    

R2: Mediul de învățare virtual cu conținutul de instruire 

Mediul virtual de învățare este principalul instrument de furnizare a conținutului formării. Acesta include cursuri online gratuite care vă vor oferi o mulțime de informații în domeniul apiculturii ecologice și al utilizării corecte și raționale a produselor de protecție a plantelor. Cursul BeePro de învățare virtuală este disponibil în limbile engleză, slovacă, poloneză, română, greacă și spaniolă.

R3: Manualul BeePro

Scopul manualului BeePro este de a ajuta la înțelegerea și furnizarea de cunoștințe despre stupi, albine în natură, efectele diferitelor tipuri de produse agrochimice asupra insectelor benefice, utilizarea corectă a produselor de protecție a plantelor în producția agricolă, apicultura ecologică, producția agricolă ecologică și bunele practici pentru utilizarea produselor chimice într-un mod ecologic. Acest manual oferă toate cunoștințele, informațiile și exemplele practice necesare.