Rezultate

Primul Rezultat: Manualul BeePro și Raportul privind Situația existentă în contextul național 

Acest rezultat va fi elaborat, incluzând situația apiculturii la nivelul țărilor partenere în proiect - Situația existentă în contextul național, Metodologia pentru dezvoltarea pachetului de cursuri și Manualul BeePro. 

Situația existentă în contextul național

The SoA transnational report consists of national reports from all partner countries on local beekeeping situation related to the topic of the project. This transnational report contains key information about the current threats, needs, abnormalities in the agriculture in relation to bees in all partner countries as well as in Europe. It consists of 2 main parts: PART 1: DESK RESEARCH and PART 2: ONLINE SURVEY. The findings of this report serve as a basis for the elaboration of other project results, in particular the Beepro Curicullum, the Virtual Learning Environment with Training Content and the BeePro Handbook.

Beepro Curriculum

O altă parte esențială a primului rezultat va fi Manualul proiectului BeePro. Acesta va juca un rol crucial din punct de vedere pedagogic, documentul specificând toate aspectele legate de competențe, conținut, calendarul, cererea Cadrului European al Calificărilor (CEC), dar de asemenea și rezultatele învățării care vor fi obținute de către cursant. Manualul va constitui, de asemenea, baza pentru elaborarea conținutului de formare a celui de-al doilea rezultat al proiectului.

Metodologia de dezvoltare a pachetului de cursuri

Cea de-a treia parte a primului rezultat al proiectului va constitui Metodologia pentru dezvoltarea pachetului de cursuri. Acest document ilustrează baza pentru toate activitățile proiectului și va juca rolul unui manual pentru toți partenerii pe parcursul implementării proiectului, fiind disponibil doar în limba engleză.   

Al doilea rezultat: Mediu virtual de învățare cu conținut de formare

Mediul virtual de învățare va fi principalul instrument de furnizare a conținutului formării. Atât platforma mediului virtual de învățare, cât și conținutul de formare, care vor fi dezvoltate în cadrul acestui rezultat, vor fi evaluate în timpul activității de testare cu grupul țintă reprezentativ.

Al treilea rezultat: Ghidul BeePro

Ultimul rezultat care va fi dezvoltat în cadrul proiectului, va fi Ghidul BeePro; Conținutul de formare dezvoltat anterior, adaptat după faza de testare cu grupul țintă reprezentativ, va constitui partea principală a Ghidului BeePro. Acesta va cuprinde, de asemenea, informații suplimentare - studii de caz/ exemple practice.


Na stiahnutie