BeePRO

Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

Vzduch, voda a jedlo patria k základným životným potrebám. Niekedy si však neuvedomujeme, že náš život by zrejme nemohol existovať bez včiel, ktoré čoraz viac vymierajú, aj kvôli intenzívnemu a nadmernému využívaniu pesticídov.

BeePRO logo O BeePro

IZPI CPIP