O projekte

Hlavným cieľom projektu "BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme" je aktualizovať a zlepšiť vedomosti a povedomie študentov v OVP, organizácií pôsobiacich v OVP, poľnohospodárov a ľudí pracujúcich v poľnohospodárskej výrobe v oblasti ekologického včelárstva a správneho používania chemických prípravkov na ochranu rastlín a hnojív, prostredníctvom vytvorenia učebných osnov a obsahu interaktívneho vzdelávania, zameraného na ekologické včelárstvo a vývinu interaktívnych tréningových materiálov a nástrojov o ekologickom včelárstve a racionálnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Vzdelávací obsah bude poskytovaný inovatívnym spôsobom s využitím nových technológií. Jednoduchý spôsob učenia je obzvlášť dôležitý v oblasti témy projektu, pretože náš projekt smerujeme k širším skupinám príjemcov, ako sú ľudia a učitelia zo vzdialených vidieckych oblastí. Preto chceme e-learningový vzdelávací obsah sprístupniť v on-line aj off-line forme na použitie na PC alebo mobilných telefónoch či tabletoch, ako aj vo forme tlačených a elektronických príručiek.