DESPRE (proiect)

Obiectivul principal al proiectului "BeePro: Utilizarea rațională a produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor din punct de vedere al impactului asupra albinelor în ecosistem" este focusat pe actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor și a gradului de conștientizare a studenților VET (înrolați în sistemul de Educație și formare profesională), a organizațiilor VET, a fermierilor și a persoanelor care lucrează în zona de producție agricolă în domeniul apiculturii ecologice. Pe de altă parte, proiectul pune accentul pe utilizarea corespunzătoare a produselor chimice de protecție a plantelor și a îngrășămintelor, prin crearea de conținuturi curriculare și de formare interactivă, axate pe apicultura ecologică și dezvoltarea de materiale și instrumente de formare interactive.

Odată cu implementarea proiectului, va fi dezvoltat un conținut/ghid de formare de înaltă calitate privind utilizarea rațională a produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor din punct de vedere al impactului asupra albinelor în ecosistem. Conținutul va fi dezvoltat într-un mod inovator, utilizând noi tehnologii.

Învățarea facilă este deosebit de importantă în cadrul proiectului, deoarece ne adresăm unui grup mai larg de beneficiari, cum ar fi persoane și profesori din zone rurale îndepărtate. Prin urmare, conținutul educațional de învățare digitală va fi disponibil atât online, cât și offline, pentru a fi utilizat pe calculator, telefoane mobile sau tablete, precum și manuale tipărite sau electronice.