Rezultaty

R1: Program BeePro zawierający analizę sytuacji

Będzie to rezultat złożony. Będzie on zawierał sprawozdanie podsumowujące sytuację w pszczelarstwie we wszystkich krajach partnerskich – stan wiedzy, metodologię opracowywania pakietów kursów oraz sam program nauczania BeePro.

Analiza sytuacji

The SoA transnational report consists of national reports from all partner countries on local beekeeping situation related to the topic of the project. This transnational report contains key information about the current threats, needs, abnormalities in the agriculture in relation to bees in all partner countries as well as in Europe. It consists of 2 main parts: PART 1: DESK RESEARCH and PART 2: ONLINE SURVEY. The findings of this report serve as a basis for the elaboration of other project results, in particular the Beepro Curicullum, the Virtual Learning Environment with Training Content and the BeePro Handbook.

Program BeePro

Kolejną częścią R1 będzie program nauczania projektu BeePro. Program BeePro będzie odgrywał kluczową rolę z pedagogicznego punktu widzenia, dokument ten określi wszystkie aspekty związane z kompetencjami, treścią, harmonogramem, zapotrzebowaniem na EQF, a także efektami uczenia się, które zostaną osiągnięte przez uczącego się. Program będzie również podstawą do opracowania treści szkolenia w R2.

Metodologia tworzenia materiałów szkoleniowych

Jako trzecia część R1 zostanie przygotowana Metodologia tworzenia materiałów szkoleniowych. Dokument ten będzie podstawą wszystkich działań projektowych i będzie pełnić rolę podręcznika dla wszystkich partnerów konsorcjum podczas realizacji projektu. Dokument ten będzie przeznaczony dla konsorcjum projektowego i będzie dostępny wyłącznie w języku angielskim..   

R2: Wirtualne środowisko nauczania z treściami szkoleniowymi

Wirtualne środowisko nauczania będzie głównym narzędziem dostarczania treści szkoleniowych. Zarówno platforma wirtualnego środowiska uczenia się, jak i treści szkoleniowe, które zostaną opracowane w ramach tych wyników, zostaną ocenione podczas testów pilotażowych.

R3: BeePro podręcznik

Ostatnim wynikiem będzie rezultat R3 - Podręcznik BeePro; Opracowane wcześniej treści szkoleniowe, zaadaptowane po fazie testów pilotażowych, będą stanowić główną część podręcznika BeePro. Będzie on również zawierał dodatkowe części – studia przypadków/praktyczne przykłady.


Na stiahnutie