Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου "BeePro: Rational use of plant protection products and fertilizers in terms of the impact on bees in the ecosystem" είναι η επικαιροποίηση και η βελτίωση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των ΕΕΚ φοιτητών, των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των γεωργών και των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της γεωργικής παραγωγής στον τομέα της βιολογικής μελισσοκομίας και της ορθής χρήσης των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, μέσω της δημιουργίας προγράμματος σπουδών και διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, με επίκεντρο τη βιολογική μελισσοκομία και την ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για τη βιολογική μελισσοκομία και την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 Το έργο παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των λιπασμάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις στις μέλισσες στο οικοσύστημα. Το περιεχόμενο κατάρτισης θα αναπτυχθεί με καινοτόμο τρόπο χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

 Η εύκολη εκμάθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περιοχή του θέματος του έργου, καθώς απευθυνόμαστε με το έργο μας σε ευρύτερη ομάδα δικαιούχων, όπως άτομα και εκπαιδευτικούς από απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, θα διαθέτουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μάθησης τόσο on-line όσο και off-line για χρήση σε Η/Υ ή κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες, καθώς και έντυπα και ηλεκτρονικά εγχειρίδια.